Povijest Radnik d.d.

Povijest Radnik d.d.

  • 1948. - 1958.
  • 1958. - 1968.
  • 1968. - 1978.
  • 1978. - 1988.
  • 1988. - 1998.
  • 1998. – 2008.
  • 2008. - do danas

Tvrtka RADNIK, građevinarstvo i građevinska industrija, d.d. Križevci, osnovana je 20. rujna 1947. godine, iako je opće prihvaćena 1948. kao godina početka rada, prvo kao KOTGRAPOD tj. Kotarsko građevno poduzeće.

Osnovano radi kapitalne izgradnje i rekonstrukcije objekata državnog, zadružnog i privatnog sektora na području Križevačkog kotara i Republike Hrvatske, izgradnje kamenoloma i vapnare u Vratnu i vođenje ciglane u Rovišću.

Poduzeće započinje s radovima na tzv. kapitalnoj izgradnji: tvornici vapna u Vratnu, izgradnji objekta u Križevcima za vojne namjene, nadogradnju kata osnovne škole, vatrogasni društveni dom, policijsku stanicu i dvorišnu zgradu Općine Križevci.

Godine 1951., na inicijativu bivših radnika KOTGRAPOD-a , formira se zidarsko-tesarska zadruga UDARNIK koja s oko 60 radnika gradi gradski olimpijski bazen, tada prvi u ovom dijelu Hrvatske, te druge objekte u Križevcima i bližoj okolici.

06. lipnja 1955. UDARNIK mijenja ime u GRAĐEVINAR, zadružno zanatsko poduzeće. Gradi više stambenih zgrada i drugih gospodarskih i poslovnih objekata u Križevcima i okolici.

25. rujna 1959. Tvrtka se reorganizira i fromira se Građevinsko poduzeće RADNIK kome se pripaja GRAĐEVINAR.

Počinje graditi veće objekte, stambene zgrade u Križevcima s oko 100 stanova, industrijske hale i tvornice, poslovne i te druge zgrade u Križevcima i okolici.

Period od 1960. – 1968. obilježava daljnji kontinuirani napredak Tvrtke, prije svega u nabavci opreme, suvremene tehnologije građenja, građevinske mehanizacije i povećanja stručnog kadra. Tvrtka u svom sastavu ima i Projektni biro, pa vrši usluge od projektiranja do izgradnje.

Tvrtka gradi, osim u Križevcima, i širom Hrvatske: u Koprivnici, Vrbovcu, te Puli, Dubrovniku i na otoku Lopudu, naročito objekte u turističkom sektoru.

Radnk se 70-tih dodatno mehanizira i oprema najnovijom tehnologijom u gradnji objekata visoko i niskogradnje.

Tvrtka 1969. otpočinje s izvedbom građevinskih radova u Njemačkoj, na izgradnji kanala Majna – Dunav. Od tada do danas u Njemačkoj izvodi radove na nekoliko stotina objekata svih vrsta, nisko i visokogradnje, te u metalnoj industriji, većinom u rho-bau izvedbi.

U Križevcima 1970. gradi se u sastavu Tvrtke prva mikroplinara za distribuciju butan plina za područje Križevaca. U 1974. u Križevce dovodi zemni plin izgradnjom plinovoda Bjelovar – Križevci, te otpočinje s distribuiranjem plina u gradu i okolnim naseljima.

Izgrađeno je oko 80 km plinske mreže.

Od 1973. stalno Tvrtka kontinuirano gradi i u Zagrebu, te osniva radnu jedinicu u sklopu dviju novoizgrađenih stambenih deseterokatnica u Božidarevićevoj ulici.

Radnk se 70-tih dodatno mehanizira i oprema najnovijom tehnologijom u gradnji objekata visoko i niskogradnje. Dobiva sve značajnije i veće poslove, od stanogradnje, niskogradnje, izgradnje industrijskih, turističkih i javnih objekata u Hrvatskoj i u Njemačkoj. Prvi u regiji, 1974. nabavlja najsuvremeniju tehnologiju izrade betona, betonaru, automješalice za beton i beton pumpu, bagere, rovokopače, transportna vozila i dr.

U tom periodu izgrađena je tvornica polimramora u Vojakovačkom Kloštru, koja je proizvela stotine tisuća kvadrata polimramornih ploča.

Istovremeno Tvrtka postaje generalnim zastupnikom i izvođačem radova na izgradnji cesta tehnologijom kemijske stabilizacije tla, RRP (Reynolds Road Packer 235). Do prestanka zastupstva izgrađeno je oko 100 km cesta tom tehnologijom u cijeloj zemlji.

Početkom 1975. Tvrtki se pripaja ciglana “KALNIČANKA”, Križevci koja ima tradiciju od 1902. godine. Ciglana  se modernizira, izgrađuje se nova sušara, tunelska peć, te automatska linija crijepa.

Modernizira se kamenolom Vojnovec izgradnjom separacija i višestruko povećava kapacitet proizvodnje kamena svih vrsta.

U svojoj četrdesetoj godišnjici postojanja, 1988. godine, RADNIK ima status uspješne tvrtke visokih poslovnih vrijednosti temeljene na bogatoj graditeljskoj tradiciji prethodnih naraštaja, te stvaralačkoga i kreativnog napora sadašnjih stručnjaka i zaposlenika, kojem se povjeravaju veliki poslovi te postaje respektabilno ime u zemlji i inozemstvu.

Utom razdoblju, pored građenja za naručitelje, Tvrtka ulaže u izgradnju vlastitih novih pogona i zgrada u Križevcima; transporta i mehanizacije, armiračnice, zanatskog pogona i distribucije plina.

Reference Radnika postaju sve značajnije i dobiva velike poslove u Zagrebu, Dubrovniku, Rijeci i drugim gradovima u zemlji i inozemstvu.
Primjenom novonabavljene tehnologije oplata omogućeno je brzo i kvalitetno izvođenje betonskih konstrukcija na izgradnji svih vrsta objekata u visoko i niskogradnji.

Devedesete godine donose političke, društvene i gospodarske promjene u Hrvatskoj.

Tvrtka u to vrijeme prolazi kroz proces privatizacije i 1993. postaje dioničko društvo u vlasništvu dioničara, zaposlenika i bivših zaposlenika.

Uz izbor novog vodstva Tvrtka prolazi reorganizaciju gdje postaje jedinstvena tvrtka s osnovnim organizacijskim dijelovima – sektorima, čime se i poslovanje prilagođava tim uvjetima, te se zadržava postojeći broj zaposlenih.

Gospodarske teškoće u Hrvatskoj nisu bitnije utjecale na razvoj Tvrtke, sve zbog novog koncepta organiziranosti poslovanja i prilagodbe na tržištu u Hrvatskoj i Njemačkoj. Ulaže se u razvoj vlastitih kapaciteta, modernizira se ciglana u Križevcima, nabavlja se najsuvremenija oplata, kranovi, mehanizacija i ostala oprema, uvodi sustav informatizacije, kupuje hotel u Križevcima i druge nekretnine, ulaže se u zemljišta za izgradnju i dr.

U Njemačkoj sudjeluje u gradnji najvećih građevina u Europi, kao Messeturm u Frankfurtu, podzemnih garaža na aerodromu u Frankfurtu, poslovnog kompleksa ML-58 u Frankfurtu, Telekoma u Bonnu, gradske vjećnice Berlin-Mitte, stambenog kompleksa Hennef sa 150 stanova i dr., a u Luxemburgu zgrade banke i sveučilišog centra.

Radnik d.d. ulaže u razvoj i modernizaciju svojih pogona, ciglane, kamenoloma, pogona oplate i drugo.

U ovom razdoblju Tvrtka i dalje ulaže u razvoj, modernizaciju svojih pogona (ciglane, kamenoloma, pogona oplate i dr.), opremanju i nabavci osnovnih sredstava, gradi objekte u Hrvatskoj i Njemačkoj, ulaže vlastita sredstva u nekretnine, izgrađuje stanove, apartmane i poslovne prostore za tržište.

Najveći dio poslava u Hrvatskoj je za javne naručitelje, od državnih institucija, te lokalnih sredina po gradovima i općinama, dok je kod privatnih investicija značajan dio u turističkom sektoru.

Grade se i vlastitoj organizaciji objekti za tržište, od stanova i apartmana u Zagrebu, Križevcima i na turističkom području.

Zbog smanjenja poslova i investicija u Hrvatskoj radi se reorganizacija poslovanja, posebno u pogonima, te se prilagođava potrebama

Poslovi na području Njemačke se i dalje izvode u rho-bau s primjenom novih tehnologija u oplatnim sistemima.

U proteklih 70 godina Radnik d.d. je na poslovima u građevinarstvu izvodila radove na preko tisuću objekata visoko i niskogradnje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Bugarskoj, Njemačkoj i Luxembourgu.

U ovom periodu, unatoč manjem obimu poslova u Hrvatskoj, Tvrtka uspjeva biti konkurentna i povečati poslove, čime stvara uvjete za novi razvoj i ulaganja u svoje kapacitete (nova betonara, strojevi, vozila, oprema za oplatne sisteme i dr.), kao i značajnija ulaganja u nekretnine u Hrvatskoj.

Ulaže se u širenje tržišta, te se kupuje građevinska tvrtka „Bistra“ Đurđevac ili se osnivaju nova poduzeća „Radnik-Plin“ Križevci, „Adrion“ Pula i dr., kao i u kupnju udjela u nekim trgovačkim društvima.

Modernizira se Kamelom u Vojnovcu, te se značajnije ulaže u kupnju voznog i strojnog parka, oplate i ostale opreme, sve u cilju da se s vlastitim kapacitetima mogu realizirati sve zahtjevniji poslovi, naročito kod privatnih investicija gdje se traže kratki rokovi gradnje.

Zbog smanjenja poslova i investicija u Hrvatskoj radi se reorganizacija poslovanja, posebno u pogonima, te se prilagođava potrebama

Od 2013. u Hrvatskoj se značajnije povečavaju prihodi i poslovi Tvrtke, naročito kod privatnih investicija, što iziskuje prilagodbu u skaćenju rokova izvođenja radova na sve zahtjevnijem tržištu u gradnji, naročito hotelskih i drugih turističkih građevina.

Po poslovnim rezultatima i uspjesima Tvrtka se svrstava u red najznačajnijih trgovačkih društava u Koprivničko-križevačkoj županiji, a značajno mjesto zauzima i među velikim građevinskim tvrtkama u Hrvatskoj.

U Njemačkoj je Tvrtka i dalje među vodećim poslovnim subjektima iz Hrvatske u grupaciji građevinara.