Detaljan Kontakt

Detaljan kontakt

ORGANIZACIJA IME I PREZIME TELEFON MOBITEL FAKS E-MAIL
  UPRAVA
Centrala - Urudžbeni Martina Mihajlic (048) 279-300     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Predsjednik Uprave Mirko Habijanec (048) 279-312      
Tajnica predsjednika Uprave Dijana Marić (048) 279-310 098/223-278 (048) 279-333 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Član Uprave - Tehnički rukovoditelj Mario Biljan   098/359-907   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Savjetnik Uprave Ivan Knok (048) 279-353 098/452-223   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tajnik Uprave Darko Jambreković (048) 279-341 098/374-052   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Informatika - voditelj Josip Poljak (048) 279-319 099/733-4854   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  TEHNIČKI ODJEL
Kalkulant Ivan Petrić (048) 279-338     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kalkulant Danijel Risek (048) 279-345  091/3177-126 (048) 279-332 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kalkulant Dominik Nervo (048) 279-338     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kalkulant Nenad Jovanovski (048) 279-338 (048) 279-332 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kalkulant Mario Miklečić (048) 279-336 098/405-916   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kalkulant Marin Kušec (048) 279-381            099/609-7965 (048) 279-381 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  KOMERCIJALA
Komercijala Dean Guček (048) 279-349 099/2117-529 (048) 279-355 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Komercijala Suzana Koprić   099/7368-604   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  FINANCIJE I KNJIGOVODSTVO
Član Uprave za financije Jelena Habijanec Smuđ (048) 279-339 099/731-3664   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Financije Katica Matejaš (048) 279-320 098/359-869   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakturist Tomislav Varga 099/3132-310 (048) 279-330 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Likvidator Ivana Hehet Salopek (048) 279-348 098/204-641 (048) 279-330 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Glavni knjigovođa Gordana Kajfeš-Kulko (048) 279-321 098/203-685   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Materijalno knjigovodstvo Dijana Marić (048) 279-361 098/221-952 (048) 279-331 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Obračun plaće Slađana Tubanović (048) 279-324 098/359-878 (048) 279-388 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Likvidator Tatjana Grujić (048) 279-317    099/607-5225  (048) 279-317 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  OPĆI I KADROVSKI POSLOVI
Kadrovski odjel - referent Jelena Velić (048) 279-356 099/4824-481 (048) 279-344 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kadrovski odjel Jelena Kremeček Ćuruvija (048) 279-356 099/2105-727   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pravni poslovi Monika Penđak Ružić (048) 279-315 099/233-0601   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zaštita na radu Marijo Matić (048) 279-351 098/405-919 (048) 279-399 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  OPERATIVA
Član Uprave za sektor Operativa Renato Nemec 098/359-872  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik člana Uprave za sektor Operative Mladen Hermanović  (048) 279-340 098/271-028  (048) 279-366 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Administrator sektora Operative Goran Stazić (048) 279-381 099/3121-462 (048) 279-366 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Oplata - voditelj Dominik Domiter (048) 711-443 091/3177-123 (048) 271-418

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

(048) 271-418
Skladište - skladištar Vedran Bukal (048) 716-328 099/209-091 (048) 716-328 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  TRANSPORT I MEHANIZACIJA
Voditelj Transporta  Marko Katanović   099/2117-530   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Administrator Transporta i mehanizacije Ivan Martinek (048) 716-268 091/317-7127 (048) 617-777 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Voditelj radione Krunoslav Vavra (048) 716-295 098/405-914 (048) 617-777 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  ODJEL NEKRETNINA
Odjel nekretnina - voditelj Krešimir Habijanec   098/359-899   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Član Uprave za PGM Renato Nemec (048) 279-080 098/359-872 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kamenolom Vojnovec - administrator Đurđa Jačmenjak (048) 855-341 099/3132-325 (048) 855-341  
  OPSKRBA PLINA
Član Uprave za sektor Opskrba plina Ivica Habijanec (048) 716-197 098/359-870 (048) 211-037 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Glavni inženjer plinskog sustava Krešimir Pavičić (048) 716-197 099/3108-012 (048) 716-293  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Obračun plina Ivana Hrg (048) 716-491 098/9805-582   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  HOTEL KALNIK
Rukovoditelj hotela Kalnik Nikola Barbarić (048) 681-521 098/213-831 (048) 681-521 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Recepcija Ivana Kolarić (048) 681-522     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  SEKTOR INOZEMSTVO
Rukovoditelj predstavništva Željko Barišić 0049 (0)208/3023-006 0049/(0)171 / 44 59 423 0049 (0)208/3023-299 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Voditelj financija Slavica Sitar-Lefevre 0049 (0)208/3023-235 0049/(0)171/427-82-05 0049 (0)208/3023-299 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.