Proizvodi
 

CJENIK OPEKARSKIH PROIZVODA

VAŽEĆI OD 05.06.2012.

Red. br.

HRN

Proizvod

Oznaka

Jed.

Kom. u paleti

Težina kg /kom

Osnovna cijena bez PDV-a

Cijena za avansna plaćanja bez PDV-a

 
             

1.

B.D1.0.15

Blok pregradni 48x9,5x19

"V" 4,5 NF
kom

182

7,4

4,65
3,02

2.

B.D1.0.15

Blok pregradni 48x9,5x23,8

"V" 5,6 NF
kom

144

9,0

5,97
3,88

3.

B.D1.0.15

Blok pregradni 48x11,5x19

"V" 5,6 NF
kom

140

8,1

4,95
3,22

Cijene se podrazumijevaju FCO Ciglana Križevci utovareno u vozilo kupca

 

CJENIK KAMENA od 09.11.2015.

Red. br.

NAZIV PROIZVODA

Jed. mj.

ZAPREMINSKA
TEŽINA (cca t/m3)

PRODAJNA CIJENA
(kn/t)

Cijena s PDV-om
(25%) kn/t

1.

Agregat 0 - 4 mm

t

1,50

64.00

80,00

2.

Agregat 4 - 8 mm

t

1,40

51,00

63,75

3.

Agregat 8 - 16 mm

t

1,40

51,00

63,75

4.

Agregat 16 - 32 mm

t

1,40

51,00

63,75

5.

Agregat 32 - 60 mm

t

1,46

51,00

63,75

6.

Agregat 4 - 32 mm

t

1,40

51,00

63,75

7.

Mješavina 0 - 8 mm

t

1,50

52,00

65,00

8.

Mješavina 0 - 16 mm

t

1,50

52,00

65,00

9.

Mješavina 0 - 32 mm

t

1,50

52,00

65,00

10.

Mješavina 0 - 32 mm II Klasa

t

1,51

37,00

46,25

11.

Mješavina 0 - 60 mm

t

1,50

47,00

58,75

12.
Mješavina 0 - 60 mm II klasa
t

1,50

32,00
40,00

13.

Tucanik 80 - 140 mm

t

1,45

53,00

66,25

14.

Lomljeni kamen 120 - 140 mm

t

1,45

51,00

63,75

15.

Rovni kamen plavi 0-400 mm

t

1,50

45,00

56,25

16.
Rovni kamen bijeli 0-400 mm
t

1,50

24,00
30,00

17.

Mješavina 0-67 mm II klasa

t

1,62

22,00

27,50

 

CJENIK KALCIFIKATA od 09.11.2015.

Red. br.

NAZIV PROIZVODA

Jed. mj.

PRODAJNA CIJENA
(kn/t)

Cijena s PDV-om
(25%) kn/t

1.

Kalfifikat - 25 kg

vreća

9,,20

11,50

2.

Kalfifikat - 10 kg

vreća

5,60

7,00

3.

Kalfifikat 0-2 mm (vreća 500 kg)

t

280,00

350,00

4.

Kalfifikat 0-2 mm - rinfuza

t

150,00

187,50

 


  1. UVJETI PRODAJE:

    1. Cijene se podrazumijevaju FCO Kamenolom Vojnovec utovareno u vozilo kupca.

    2. Proizvodi su atestirani sukladno zakonu na materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji.

    3. U slučaju većih količina cijene se posebno ugovaraju.

    4. Za sve ostalo primjenjuju se Opći uvjeti prodaje.

 

 

IZLAZNI CJENIK BETONA od 20.11.2015.

Red. br.

Oznaka i naziv proizvoda Razred tlačne čvrstoće
Razred izloženosti
Razred konzisten. Max. zrno agregata
Ostala deklarirana svojstva
Proizvođačka cijena (kn) Cijena s PDV-om (kn)
1.
BK-1
C 12/15
X0
S3
Dmax 32
-
317,00
396,25
2.
BK-2
C 12/15
X0
S3
Dmax 16
-
329,00
411,25
3.
BK-3
C 16/20
X0
S3
Dmax 32
-
334,00
417,50
4.
BK-4
C 16/20
X0
S3
Dmax 16
-
338,00
422,50
5.
BK-5
C 20/25
XC1
S3
Dmax 32
-
354,00
442,50
6.
BK-6
C 20/25
XC1
S3
Dmax 16
-
365,00
456,25
7.
BK-7
C 25/30
XC2
S3
Dmax 32
VDP 2
372,00
465,00
8.
BK-8
C 25/30
XC2
S3
Dmax 16
VDP 2
378,00
472,00
9.
BK-9
C 25/30
XC2
S4
Dmax 16
VDP 2
385,00
481,25
10.
BK-10
C 30/37
XC4;XS1;XD2;XA1
S4
Dmax 32
VDP 2
405,00
506,25
11.
BK-11
C 30/37
XC4;XS1;XD2;XA1
S4
Dmax 16
VDP 2
411,00
513,75
12.
BK-12
C 30/37
XC4;XS1;XD2;XA1;XF3;XF4
S4
Dmax 16
VDP 2
428,00
535,00
13.
BK-13
C 35/45
XC4;XS3;XD3;XA1;XF3;XF4
S4
Dmax 16
VDP 2
439,00
548,75
14.
BK-14
C 30/37
XC4;XS1;XD2;XA1;XF1;XF2
S4
Dmax 16
VDP 2
432,00
540,00
15.
BK-15
C 35/45
XC4;XS3;XD3;XA1;XF1;XF2
S4
Dmax 16
VDP 2
440,00
550,00
16.
BK-16
C 40/50
XC4;XS3;XD3;XA1;XF3;XF4
S4
Dmax 16
VDP 2
500,00
625,00

 

Betonara je certificirana po HR EN 206-1 kod IGH Zagreb

Primjena cijena je od 20.11.2015. / Primjenjuju se Opći uvjeti prodaje
Cijene se podrazumijevaju FCO utovareno u vozilo na Betonari Križevci

 

Kontakt podaci

Komercijala
Tel: 048/279-325
Fax: 048/279-355
e-mail: komercijala@radnik.hr